Om Løwe Consulting

Hvem er Løwe Consulting?

Løwe Consulting er grundlagt af Marianne Løwe, som arbejder på et forretningsorienteret erhvervspsykologisk grundlag. Virksomheden er optaget af praksisnærhed og udvikling af relationer, som optimerer resultater.Marianne Løwe, Cand. Pæd. Psych. Aut. Se CV


Marianne Løwe har en solid erhvervserfaring fra mange års arbejde med leder- og teamudvikling, implementering af strategier, samt udvikling af virksomhedskultur i private og offentlige virksomheder. Marianne Løwe underviser desuden på en række lederkurser og projektlederkurser og holder bl.a. foredrag i samarbejde med Teknologisk Institut.

Løwe Consulting har tilknyttet et netværk af erfarne konsulenter med et bredt kendskab til en lang række virksomheder i Danmark. Dette giver os et solidt fundament for hurtigt at leve os ind i den enkelte virksomhed. Vi arbejder altid med udgangspunkt i den aktuelle praksis og får effektivt skabt resultater i tæt samarbejde med virksomheden. Vi tør gå tæt på og sætte ord på virksomhedens udfordringer, så vi hurtigt kommer ind til kernen. På den måde kan der sættes målrettet ind, så man kan ændre uhensigtsmæssige strukturer og samarbejdsformer.

Vi arbejder systematisk, målrettet og i en medrivende ånd, der motiverer de mennesker, vi samarbejder med. Det giver et meningsfuldt ejerskab for vores kunder og støtter dem i at følge op på igangsatte tiltag, så de holder i længden.

Vores arbejde bygger på en stærk integration af mennesker og forretning.

Mission

Vores mission er at bidrage til udvikling af mennesker og forretning, der kan måles på bundlinjen. Vi skaber motiverende udvikling, som ændrer samarbejdets former og giver holdbare resultater. Vi er ærekære og vedholdende, til det lykkes!

Vision

Visionen er at være blandt de absolut mest kompetente erhvervspsykologer i branchen. Det måler vi blandt andet ved at spørge vore kunder og løbende følge op på, at resultaterne af vores arbejde skaber en holdbar effekt (læs mere under Referencer).

Værdier

Resultater, der skal holde i længden

Vi er meget opmærksomme på at etablere en stærk kobling mellem forretning og mennesker, bl.a. i forhold til den enkeltes arbejdsvilkår i virksomheden. Således kan der skabes motiverende, realistiske mål og operationelle planer, der kan integreres i virksomheden, så udviklingen holder i længden.

Udfordring og nytænkning

Vi udfordrer organisationen og den enkeltes selvforståelse, så det giver ny og meningsfuld  indsigt, der understøtter udviklingen af både forretning, samarbejde og underliggende strukturer.

Vedholdenhed

Vi er ærekære og vedholdende indtil udviklingsprocessen er lykkedes, og vi får skabt resultater for medarbejdere og virksomhed.

Kompetence og seriøsitet

Vi er seriøse og fagligt meget ambitiøse i forhold til at sikre relevant kompetenceudvikling hos vores kunder. Løwe Consulting har en solid erhvervsmæssig og faglig ballast at trække på.

Humor

Vi er nærværende og gode til at skabe stærke relationer, som udvikler motivation og ejerskab hos kunden og overfor det arbejde, der skal gøres. Det gerne være sjovt, selvom det er krævende at udvikle sig.