Produkter

Rådgiverrollen bliv en stærkere sparringspartner for ledelsen

Træd i karakter og opnå større tydelighed som rådgiver og sparringspartner - tværfagligt og over for ledelsen.Som rådgiver er dine kompetencer og viden central for virksomhedens strategiske valg. Som faglig rådgiver skal du kommunikere forståeligt, afstemme forventninger og påvirke andres beslutninger.Forløb af typisk 2 dage eller en række møder tilrettelægges for såvel grupper som enkeltpersoner.

Lederudviklingsforløb for grupper på alle styringsniveauer

Ethvert lederudviklingsforløb tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed, dens unikke situation og aktuelle udfordringer. Vi arbejder altid i feltet mellem forretning og virksomhedskultur. Vores metoder er involverende og sikrer fremdrift for såvel forretning, virksomhedskultur og samarbejde.

Lederkursus for enkeltpersoner – som et accelereret forløb

Få et individuelt intensivt lederkursus på kort tid, der til fulde opfylder alle krav på et videregående lederkursus. Forløbet integrerer ledelsesteorier og evidensbasserede metoder, du direkte kan omsætte i praksis. Du får adgang til nogle absolut relevante og effektive ledelsesværktøjer, test, artikler, nærværende feedback, sparring og rådgivning gennem forløbet som strækker sig over 8 møder á 2,5 times varighed per gang samt hjemmeopgaver undervejs. Og så har du et professionelt neutralt rum for samtale, rådgivning og modspil. Til sidst modtager du et formelt kursusbevis for hele forløbet, som du kan dokumentere på dit CV. Læs mere her og send mail til ml@loeweconsulting.dk og anmod om at få et tilbud på dette unikke forløb.

Strategiprocesser og udvikling af virksomhedskultur

Vi har enkle virksomme metoder til strategiimplementering og udvikling af virksomhedskultur, når man ønsker at ændre på uhensigtsmæssige samarbejdsformer og vaner i organisationen.

Mobning – håndtering og hjælp til at stoppe mobning og konflikter

Få målrettet hjælp og sparring på hvordan I løser mobning på arbejdspladsenTydelig afdækning af forskellen på konflikter og mobning og opbyggende kollegial adfærd der højner trivsel og nedbringer sygefravær.Værktøjer til at håndtere igangværende problemer og en forebyggende handlingsplan, så I fremadrettet sikrer 0-tolerance overfor mobning.

Personlighedstest: MBTI og JTI Typekode test, Neo-Pi personlighedstest og 360 graders lederfeedback

Vi tilbyder testning af såvel ledere som medarbejdere med henblik på udvidet selvindsigt og styrkelse af samarbejdskompetencer og konflikthåndtering. Testning kan både være i grupper og som et individuelt tilbud. Udover at tilbyde JTI, MBTI og Neo-Pi test tilbyder vi også en række andre test f.eks. test af din gennemslagskraft, Belbin teamrolle test og 360 graders struktureret lederfeedback.

Ansættelsesforløb: Support i form af samtalehjælp og testning ved ansættelse

Vi indgår som sparringspartnere i ansættelsesforløb og har et skarpt blik for at observere og vurdere kandidater med henblik på at matche person, kompetencebehov og jobfunktion. I den forbindelse kan vi tilbyde en række stærke personlighedstests, der ofte når ind til kernen langt hurtigere, end samtaler kan. Kontakt os for et tilbud på en enkel og hurtig indsats til få kroner.

Coaching og sparring til grupper og enkeltpersoner

Vi har mange års erfaring med både at lære andre at coache samt at tilbyde målrettet sparring såvel ledelsesmæssigt som kollegialt. Desuden tilbyder vi både enkeltpersoner og grupper at få sparring og coaching – ofte i form af et kortere forløb, som effektivt løser udfordringer af såvel personlig, samarbejdsmæssig og faglig karakter.

Teamudvikling / gruppeprocesser

Vi kan tilbyde teamudviklingsprocesser, der formår at koble teamets udvikling til kravene om resultater, så processen ikke står alene, men er nøje koblet til hverdagen. Vi anvender af og til teamtests og øvelser med henblik på feedback og læring, og vi inddrager relevante praksisværktøjer for f.eks. at lære at tage konflikter, yde kollegasparring og kollegaledelse, være mentor for nye medarbejdere o.l.

Stresshåndtering

For både enkeltpersoner og grupper tilbydes hjælp til stresshåndtering og forebyggelse. Vi tilbyder desuden sparring om, hvordan virksomheden får opbygget en god stresspolitik. Vi udfordrer gerne – med udgangspunkt i vore erfaring om, at stress skal arbejdes væk! Omkring stresshåndtering arbejder Løwe Consulting sammen med Stressbarometeret, der har en velunderbygget stresstest og en daglig temperaturmåling, der kan inddrages efter behov og relevans.

Kurser og workshops tilpasset virksomheden

Kurser og workshops indenfor ledelse, kommunikation, konflikthåndtering, motivation, coaching/ sparring m.v. Alle ydelser skræddersys efter målgruppe og behov.

Lederens værktøjer som personaleleder herunder HR strategi og support

Virksomhedens ledere skal evne at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Da Marianne Løwe af flere omgange har arbejdet som HR-chef, tilbydes sparring omkring HR’s rolle og nødvendige indsatser i organisationen, eksempelvis ifm. udarbejdelse af en HR strategi, koncepter og politikker inden for HR. Endelig tilbyder vi en række ledelsesmæssige værktøjer med henblik på at varetage svære ledelsesopgaver samt kunsten at få andre med sig og motivere dem til at yde deres bedste.

HR Partner

Sparring og hjælp til design af HR-setup i organisationer og opbygning af en professionel HR-enhed, der understøtter forretningen. Marianne Løwe kan agere supervisor for diverse HR-indsatser såsom: HR-strategi, personalepolitikker, kompetenceafdækning og udviklingsplaner, HR-koncepter, lønvurderingssystemer og ansættelsessupport, herunder personlighedstest, klima- og APV-målinger, opfølgning og facilitering, ledermålinger og lederudviklingsprogrammer, sparring med topledelsen om organisatorisk sammenhængskraft samt strategieksekvering.