Referencer

AC Nielsen A/S

Albertslund Kommune

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bispebjerg Hospital

Børns Vilkår

Coloplast A/S

COWI A/S

CP Kelco ApS, Huber Company

Daintel ApS

Dansk Magisterforening

Dansk Psykiatrisk Center Sct. Hans

Danske Psykolog Forening

Det Europæiske Miljøagentur

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Direktoratet for Fødevare Erhverv

DISA Industries A/S

DJØF

Dong Energy A/S

Edlund A/S

Ennova A/S

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Finanstilsynet

Foreningen af Speciallæger

Franck Geoteknik A/S

Fredensborg Kommune

Frederiksberg Kommune

GBH Revision & Rådgivning ApS

Gentofte Kommune

Geodis Wilson Danmark ApS

Gorrissen & Federspiel

Haas-Meincke A/S

Handicaphjælp Danmark ApS

Halsnæs Kommune

Hillerød Sygehus

Hovedstadens Sygehusfællesskab

Industriens Pension

Ishøj Kommune

Kerteminde Kommune

Klimarådets Sekretariat

Kromann Reumert

Københavns Kommune

Center for Miljø

Københavns Kommunes Socialforvaltning

Københavns Sundhedsforvaltning

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Lyngby-Taarbæk Kommune

LEO Pharma A/S

LIC Center for undervisningsmidler, UCCLægemiddelstyrelsen

MANNAZ A/S

Mediq Danmark A/S

Mødrehjælpen

Noise Limit

NovaviNovo Nordisk A/S

Nordea Liv og Pension

PFA Pension

PLO – Praktiserende Lægers Organisation

Post Danmark

Professionshøjskolen

Region Hovedstaden

Psykiatrien

Region Sjælland

Rigshospitalet

Diagnostisk Center

Roskilde Amt

Rudersdal Kommune

Scion DTU A/S, Søhuset

SEGES

Siemens A/S

SKAT Departementet

Teknologisk Institut

Trafikselskabet Movia

Vestforbrænding

Århus Jazzorkester

Udtalelser

Lyngby-Taarbæk Kommune – lederudvikling

“Jeg er meget taknemmelig for vores samarbejde. Især synes jeg, at arbejdet med ledergruppen i LTK har løftet / fordybet vores samarbejde endnu mere – også når vi mødes individuelt. Du kan noget, som kun få kan – nemlig at generere dybdegående og varige forandringer. Både i samarbejdet med den enkelte og grupper. Både vores centerchef og ledergruppen i LTK har flyttet langt mere, end jeg nogensinde turde tro på – og det var aldrig sket uden din seriøse og vedholdende indsats!Derfor var jeg heller ikke i tvivl, da jeg anbefalede dig til en kollega fra mit netværk.”

Vibeke Barkentin, leder i Lyngby Taarbæk kommune

Djøf – konsulent og underviser på executive, lederudviklingsprogrammet Forretningsudvikling og lederskab.


”Igennem de seneste 10 år har jeg haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Marianne Løwe – senest i regi af Djøf. Marianne har designet og leveret åbne kurser og uddannelser samt skræddersyede virksomhedsforløb – altid med meget fine deltagerevalueringer på alle niveauer. Marianne udmærker sig ved både bred og dyb forståelse for organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og sammenhænge – en super formidler og facilitator med stor egenerfaring, som hun trækker på. Det er ikke kun kendetegnet, men også afgørende for Marianne, at udbyttet er konkret og gør en forskel – ikke mindst forretningsmæssigt. Med stor faglig kompetence og professionalisme har Marianne for mig været ”det sikre og stærke kort” i et meget broget kursusmarked.”

Lena Meyer-Karlsen, uddannelseschef i Djøf

Franck Geoteknik A/S – lederudvikling

“Blot en lille opfølgning et års tid efter at jeg deltog på dit kursus ”Specialist til leder”.Det har virkelig gjort en forskel for mig. Jeg har haft stor glæde af de redskaber og råd, jeg fik på kurset og det har ført præcis det med sig, jeg turde håbe på.Jeg sidder nu i ledelsesgruppen i firmaet.Fortsæt det gode arbejde!”Og så endnu en gang tak.

Flemming P. Nielsen, Biolog, Leder af miljøafd.

Edlund A/S – Marianne Løwe var i perioden 2008-12 ansat som HR-partner i Edlund A/S. Opgaven bestod i dels at bistå med opbygning af en professionel HR afdeling, dels at være udviklings- og programansvarlig for virksomhedens lederudvikling samt yde strategisk rådgivning.

”Marianne Løwe har over en flerårig periode bistået med identifikation af nye ledere, fastlæggelse af processerne for medarbejderudvikling samt coaching og vejledning af ledere på alle niveauer. Alt dette arbejde er udført meget tilfredsstillende. Marianne besidder professionalisme og faglighed på et meget højt niveau. Hun går målrettet og ærligt efter at løfte den enkelte, og hun gør det med humor og varme. Hendes råd er noget, jeg til stadighed bruger i mit virke.”

André Pasbjerg, programdirektør Nordea Liv og Pension og tidligere projektdirektør for forsikring i Edlund A/S

Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Sct. Hans – Lederudvikling, konflikthåndtering og forandring af intern samarbejdskultur.

”På anbefaling af et andet hospital i Region Hovedstaden har jeg siden 2009 involveret Marianne Løwe som konsulent i en række komplicerede udviklingsforløb med både ledere og medarbejdergrupper. Marianne Løwe er en stærk samarbejdspartner, der meget hurtigt kan analysere selv komplicerede problemstillinger. Marianne Løwe har en meget åben og tillidsskabende stil, der giver hende stor gennemslagskraft i forhold til både ledere og medarbejdere. Hun repræsenterer sagen og stiller krav til alle medvirkende i forhold hertil. Hun har fokus på, at de visioner og mål, alle kan blive enige om, først er blevet til virkelighed, når de afspejles i leder- og medarbejderadfærd. Med Marianne Løwes hjælp er det lykkedes at skabe udvikling hos både enkeltpersoner og grupper til gavn for både kerneopgaven og trivslen på arbejdspladsen.”

Niels Aagaard Nielsen, udviklingschef i Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Teknologisk Institut – Foredrag og undervisning

“Hos Teknologisk Institut, Center for Uddannelse, har vi siden 2007 benyttet Marianne Løwe som fast underviser og foredragsholder på konferencer. Vi har samarbejdet om så forskellige emner som “Intern konsulent og rådgiver for ledelsen”, ” Projektlederens personlige udvikling”, “Fra specialist  til leder” og mange andre. Det fantastiske ved Marianne er, at hun favner så bredt, og at hun på baggrund af sin faglige baggrund og omfattende praktiske erfaring formår at levere det ønskede – hver gang! Når Marianne underviser er det med faglig tyngde og en seriøs, men samtidig behagelig og uhøjtidelig tilgang – og det sætter Teknologisk Instituts kunder pris på. Derfor bruger vi Marianne igen og igen og tøver ikke med at anbefale andre at gøre det samme”.